KONTAKT

PANEGARA spółka z o.o.

BIURO:

ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
Email: sklep@panegara.com

Tel: +48 575 888 799 (w godzinach 8.00 - 16.00)

 

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 5223031891
REGON: 361763089 
KRS: 0000562681
Kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych